n

Vasyl Prydatko sketches in Madrid. Photo by G.Kolomytsev